Till toppen

909 -- Keskimääräiset kk-vuokrat alueittain 2008, vapaarahoitteiset, uudet vuokrasuhteet

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Koko maa , Pääkaupunkiseutu , Muu maa ,

Valda 0 Totalt 61

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000