Till toppen

StatFin

 1. 11d4 -- Företagens bokslutsuppgifter (företagsenhet), 2017-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 433145 Ändrad senast: 2021-12-16

  1. År: 2017, 2018, 2019, 2020, (4)
  2. Näringsgren (TOL 2008): B-S exkl. K Näringsgrenar B-S exkl. K (05-96 exkl. 64-66), B Utvinning av mineral (05-09), C Tillverkning (10-33), 10-12 Livsmedelsframställning tillverkning Etc., ..., 82 Kontorstjänster och andra företagstjänster (75)
  3. Företagets storleksklass enligt EU-definition: Alla företag, SMF, Stor företag, (3)
  4. Uppgifter: Omsättning, företag (1000 euro), Övriga rörelseintäkter (exkl. försäljn.vinster från anläggn.tillg. och fusionsvinster), företag (1000 euro), RÖRELSEINTÄKTER TOTALT, företag (1000 euro), Användning av material och förnödenheter, företag (1000 euro), ..., Totala skulder/omsättning, %, företag (53)


 2. 11d5 -- Företag enligt näringsgren (företagsenhet), 2017-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 467811 Ändrad senast: 2021-12-17

  1. År: 2017, 2018, 2019, 2020, (4)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., Okänd (1760)
  3. Uppgifter: Antal företag, företag, Omsättning, företag (1000 euro), Antal anställda (årsverken), företag, Lönesumma, företag (1000 euro), (4)


 3. 11d6 -- Företag enligt näringsgren och omsättning (företagsenhet), 2017-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 110617 Ändrad senast: 2021-12-17

  1. År: 2017, 2018, 2019, 2020, (4)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (102)
  3. Storleksklass efter omsättning, 1000 euro: Totalt, 0 - 39, 40 - 99, 100 - 399, ..., 200 000 eller mer (9)
  4. Uppgifter: Antal företag, företag, Omsättning, företag (1000 euro), Antal anställda (årsverken), företag, Lönesumma, företag (1000 euro), (4)


 4. 11d7 -- Företag enligt näringsgren och antal anställda (företagsenhet), 2017-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 119715 Ändrad senast: 2021-12-17

  1. År: 2017, 2018, 2019, 2020, (4)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (102)
  3. Storleksklass efter antal anställda: Totalt, 0 - 4 personer, 5 - 9 personer, 10 - 19 personer, ..., 1 000 eller mer personer (10)
  4. Uppgifter: Antal företag, företag, Omsättning, företag (1000 euro), Antal anställda (årsverken), företag, Lönesumma, företag (1000 euro), (4)