Till toppen

StatFin

 1. 11i1 -- Icke-vinstsyftande organisationer efter näringsgren, 2013-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 34833 Ändrad senast: 2021-12-16

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., 96 Andra konsumenttjänster (51)
  3. Uppgifter: Icke-vinstsyftande organisationer (antal), Icke-vinstsyftande organisationers löntagare (årsverken), Icke-vinstsyftande organisationers lönesumma (1 000 euro), Löntagare/icke-vinstsyftande organisation (årsverken), Lönesumma/icke-vinstsyftande organisationers löntagare (1 000 euro) (5)


 2. 11i2 -- Icke-vinstsyftande organisationer efter juridisk form, 2013-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13803 Ändrad senast: 2021-12-16

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. Juridisk form: Totalt, Aktiebolag, Stiftelse, Ideell förening, ..., Andra juridiska former (10)
  3. Uppgifter: Icke-vinstsyftande organisationer (antal), Icke-vinstsyftande organisationers löntagare (årsverken), Icke-vinstsyftande organisationers lönesumma (1 000 euro), (3)