To the Top
 1. 11qe -- Företag enligt näringsgren och antal anställda, 2013-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 187457 Ändrad senast: 2020-12-17

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2019 (7)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (102)
  3. Storleksklass efter antal anställda: Totalt, 0 - 4 personer, 5 - 9 personer, 10 - 19 personer, ..., 1 000 eller mer personer (10)
  4. Uppgifter: Antal företag, juridiska enheter, Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Antal anställda (årsverken), juridiska enheter, Lönesumma, juridiska enheter (1000 euro), (4)


 2. 11qf -- Företag enligt näringsgren och juridisk form, 2013-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 134881 Ändrad senast: 2020-12-17

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2019 (7)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (102)
  3. Juridisk form: Totalt, Fysisk person, Öppet bolag, Kommanditbolag, ..., Andra juridiska former (7)
  4. Uppgifter: Antal företag, juridiska enheter, Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Antal anställda (årsverken), juridiska enheter, Lönesumma, juridiska enheter (1000 euro), (4)


 3. 11qb -- Struktur- och bokslutsstatistik över företag, 2012-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 735817 Ändrad senast: 2020-12-17

  1. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2019 (8)
  2. Näringsgren (TOL 2008): B-S exkl. K Näringsgrenar B-S exkl. K (05-96 exkl. 64-66), B Utvinning av mineral (05-09), C Tillverkning (10-33), 10-12 Livsmedelsframställning tillverkning Etc., ..., 82 Kontorstjänster och andra företagstjänster (75)
  3. Företagets storleksklass enligt EU-definition: Alla företag, SMF, Stor företag, (3)
  4. Uppgifter: Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Övriga rörelseintäkter (exkl. försäljn.vinster från anläggn.tillg. och fusionsvinster), juridiska enheter (1000 euro), RÖRELSEINTÄKTER TOTALT, juridiska enheter (1000 euro), Användning av material och förnödenheter, juridiska enheter (1000 euro), ..., Totala skulder/omsättning, %, juridiska enheter (53)


 4. 11qc -- Företag enligt näringsgren, 2013-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 585863 Ändrad senast: 2020-12-17

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2019 (7)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., Okänd (1760)
  3. Uppgifter: Antal företag, juridiska enheter, Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Antal anställda (årsverken), juridiska enheter, Lönesumma, juridiska enheter (1000 euro), (4)


 5. 11qd -- Företag enligt näringsgren och omsättning, 2013-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 171772 Ändrad senast: 2020-12-17

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2019 (7)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (102)
  3. Storleksklass efter omsättning, 1000 euro: Totalt, 0 - 39, 40 - 99, 100 - 399, ..., 200 000 eller mer (9)
  4. Uppgifter: Antal företag, juridiska enheter, Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Antal anställda (årsverken), juridiska enheter, Lönesumma, juridiska enheter (1000 euro), (4)


 6. 11qg -- Företag enligt näringsgren och ägartyp, 2013-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 120377 Ändrad senast: 2020-12-17

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2019 (7)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (102)
  3. Typ av ägare: Totalt, Privat inhemsk, Staten, Commun, ..., Utlandsägd (6)
  4. Uppgifter: Antal företag, juridiska enheter, Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Antal anställda (årsverken), juridiska enheter, Lönesumma, juridiska enheter (1000 euro), (4)


 7. 11qh -- Företag enligt näringsgren och sektorindelning, 2013-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 115402 Ändrad senast: 2020-12-17

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2019 (7)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (102)
  3. Sektorklass: S0 Totalt, S11 Icke-finansiella företag, S12 Finansiella företag och försäkringsföretag, S13 Offentliga samfund, ..., X Okänd (6)
  4. Uppgifter: Antal företag, juridiska enheter, Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Antal anställda (årsverken), juridiska enheter, Lönesumma, juridiska enheter (1000 euro), (4)


 8. 11qi -- Koncernföretag, 2013-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 82853 Ändrad senast: 2020-12-17

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2019 (7)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (102)
  3. Tillhör koncernföretag: Total, Icke-koncernföretag, Koncernföretag, (3)
  4. Uppgifter: Antal företag, juridiska enheter, Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Antal anställda (årsverken), juridiska enheter, Lönesumma, juridiska enheter (1000 euro), (4)