Till toppen

11sx -- Miljöaffärsverksamhet, 2012-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2012 , 2013 , 2014 ,

Valda 1 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Näringsgrenarna totalt , A Jordbruk, skogsbruk och fiske , B Utvinning av mineral ,

Valda 0 Totalt 110

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 1-9 Miljövård totalt , 10-16 Förvaltning av naturresurser totalt ,

Valda 0 Totalt 24

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Statistiken över miljöaffärsverksamhet beskriver den affärsverksamhet som bedrivs i Finland och som använder mindre naturresurser eller belastar mindre miljön än konventionell affärsverksamhet.

Näringsgren

Näringsgren

Miljöaffärsverksamhetsklass

Miljöaffärsverksamhetsklass

Uppgifter

Omsättning inom miljöaffärsverksamhet

Omsättning inom miljöaffärsverksamhet

Förädlingsvärdet inom miljöaffärsverksamhet

Förädlingsvärdet inom miljöaffärsverksamhet

Export inom miljöaffärsverksamhet

Export inom miljöaffärsverksamhet

Sysselsättning inom miljöaffärsverksamhet

Sysselsättning inom miljöaffärsverksamhet