To the Top
  1. 11ig -- Luftutsläpp efter näringsgren, 2008-2018

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 113005 Ändrad senast: 2020-10-01

    1. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
    2. Näringsgren (TOL2008) och hushåller: Totalt, A-X Hela ekonomin (00-99), Hushåller, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), ..., Hushåller annan (88)
    3. Uppgifter: Fossil koldioxid CO2 (t), Biogen koldioxid CO2-bio (t), Dikväveoxid N2O (t), Metan CH4 (t), ..., Växthusgasar (CO2-fos, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) CO2-ekv (t) (15)