Till toppen

111k -- Växthusgasutsläpp i Finland, 1990-2020*

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 1 Totalt 31

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Utsläppen utan LULUCF , Utsläppen med LULUCF , Indirekt CO2 utsläpp ,

Valda 0 Totalt 56

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Koldioksid (CO2) , Metan (CH4) ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner

År

* preliminär uppgift

Utsläppsklass

Utsläppsklassen enligt CRF klassificering

Växthusgas

Växthusgas

År

2020*

* preliminär uppgift

Uppgifter

Utsläpp, tusen ton CO2-ekv.

Utsläpp uttryckt i koldioxidekvivalenter, negativa tal avser upptag