Till toppen

StatFin

 1. 111k -- Växthusgasutsläpp i Finland, 1990-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 98018 Ändrad senast: 2022-03-17

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  2. Utsläppsklass: Utsläppen utan LULUCF, Utsläppen med LULUCF, Indirekt CO2 utsläpp, 1 Energi, ..., 5D Rening och utsläpp av avloppsvatten (56)
  3. Växthusgas: Totalt, Koldioksid (CO2), Metan (CH4), Dikväveoksid (N2O), ..., Svavelhexafluorid (SF6) (8)
  4. Uppgifter: Utsläpp, tusen ton CO2-ekv., (1)


 2. 111x -- Andra åtagandeperiodens växthusgasutsläpp från Kiotoprotokollets LULUCF-aktiviteter i Finland, 2013-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10520 Ändrad senast: 2022-03-17

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. Utsläppsklass: KP Artikel 3.3, Återbeskogning / nybeskogning (AR), Återbeskogning / nybeskogning utan produkter från avverkad skog, Återbeskogning / nybeskogning, produkter från avverkad skog, ..., Skogsförvaltning, produkter från avverkad skog (9)
  3. Växthusgas: Totalt, Koldioksid (CO2), Metan (CH4), Dikväveoksid (N2O), (4)
  4. Uppgifter: Utsläpp, tusen ton CO2-ekv., (1)


 3. 121z -- Regionala växthusgasutsläppen, uppgifter utanför utsläppshandeln, 2011-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 135065 Ändrad senast: 2021-06-03

  1. År: 2011, 2013, 2015, 2017, ..., 2019 (6)
  2. Utsläppsklass: Utsläppen utan LULUCF, 1 Energi, 1(-1A3) Energisektorn utan inrikes transport, 1A3 Inrikes transport, ..., 5D Rening och utsläpp av avloppsvatten (13)
  3. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (311)
  4. Uppgifter: Utsläpp, tusen ton CO2-ekv., (1)


 4. 122d -- Växthusgasutsläppen enligt landskapen, 2011-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 37306 Ändrad senast: 2021-06-03

  1. År: 2011, 2013, 2015, 2017, ..., 2019 (6)
  2. Utsläppsklass: Utsläppen utan LULUCF, 12 Energi, industriprocesser och produktanvänding, 12(-1A3) Energi, industriprocesser och produktanvänding utan inrikes transport, 1A3 Inrikes transport, ..., 5D Rening och utsläpp av avloppsvatten (12)
  3. Utsläpsshandel: Totalt, Handlande sektor, Icke-handlande sektor, (3)
  4. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  5. Uppgifter: Utsläpp, tusen ton CO2-ekv., (1)