Till toppen

11hj -- Total användningen av naturresusser, 1970-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1970 , 1971 , 1972 ,

Valda 0 Totalt 51

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Statistiken över materialflöden i samhällsekonomin beskriver i massaenhet (ton) hur mycket material som tagits i bruk ur naturen eller på annat vis transporterats eller omvandlats. Statistiken över materialflöden i samhällsekonomin ingår i miljöräkenskaperna. Europeiska unionens förordning om europeiska miljöräkenskaper (nr 691/2011) förpliktar medlemsländerna att statistikföra och rapportera materialflöden inom samhällsekonomin årligen, för första gången år 2013 och fr.o.m. statistikåret 2008. Statistiken ingår i FN:s system för integrerade miljöräkenskaper (SEEA) och beskriver fysiska flöden inom samhällsekonomin.

Flöden

Flöden

Uppgifter

Materialflöden i samhällsekonomin, miljon ton

Materialflöden i samhällsekonomin, miljon ton