Till toppen

12qy -- Avfallsbehandling efter behandlingstyp, 2018-2019

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Kemiskt avfall , Metal avfall ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik

Avfallsklass

Offentliggörande av avfallsstatistik, sammanställning av tabellen för avfallsproduktion

Avfallshantering

Avfall behandlingsmetoder TK publikation

Uppgifter

Mängden avfall 1000 ton

Avfallets vikt