To the Top

002 -- Avfallsbehandling år 2015 - 2018 uppdelad enligt EU:s statistiska avfallsklassificering
Variabel översikt
År
Obligatoriskt *
Avfallsklass
Obligatoriskt *
Behandling
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

År

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 4

Avfallsklass

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1,1 Lösningsmedelsavfall Farligt , 1,2 Surt, alkaliskt eller salthaltigt avfall Icke-farligt , 1,2 Surt, alkaliskt eller salthaltigt avfall Farligt ,

Valda 0 Totalt 54

Behandling

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000