To the Top

11ll -- Befolkningsförändringar månadsvis, 1990M01-2021M03*
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Månad
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Levande födda , Döda , Naturlig folkökning ,

Valda 0 Totalt 18

Månad

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990M01 , 1990M02 , 1990M03 ,

Valda 0 Totalt 375

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Föregående månaders preliminära uppgifter uppdateras i takt med att uppgifter om befolkningsförändringar för föregående månader meddelas till befolkningsdatasystemet.
---

Månad
* preliminär uppgift
Månad
2020M01*
* preliminär uppgift
2020M02*
* preliminär uppgift
2020M03*
* preliminär uppgift
2020M04*
* preliminär uppgift
2020M05*
* preliminär uppgift
2020M06*
* preliminär uppgift
2020M07*
* preliminär uppgift
2020M08*
* preliminär uppgift
2020M09*
* preliminär uppgift
2020M10*
* preliminär uppgift
2020M11*
* preliminär uppgift
2020M12*
* preliminär uppgift
2021M01*
* preliminär uppgift
2021M02*
* preliminär uppgift
2021M03*
* preliminär uppgift
Uppgifter
Naturlig folkökning
Naturlig folkökning, dvs. födelseöverskottet, är skillnaden mellan antalet levande födda och döda. Om antalet levande födda är färre än antalet döda, är den naturliga folkökningen negativ.
Flyttning mellan kommuner
Flyttning mellan kommuner har ändrats till att motsvara områdesindelningen 1.1.2021, dvs. flyttning mellan sammanslagna kommuner har överförts till flyttningar inom kommunen.
Flyttning inom kommunen
Flyttning inom kommunen har ändrats till att motsvara områdesindelningen 1.1.2021, dvs. flyttning mellan sammanslagna kommuner har överförts till flyttningar inom kommunen.
Invandring till Finland från de nordiska länderna
Invandring från Island, Norge, Sverige och Danmark
Invandring till Finland från EU-länderna
Invandring från EU(27)-länderna (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike)
Utvandring från Finland till de nordiska länderna
Utvandring till Island, Norge, Sverige och Danmark
Utvandring från Finland till EU-länderna
Utvandring till EU(27)-länderna (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike)
Nettomigration
Nettomigration är skillnaden mellan invandring och utvandring.
Ingångna äktenskap
Äktenskap där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland dagen då äktenskapet ingås. Omfattar fr.o.m. år 2017 också äktenskap av enkönade par.
Skilsmässor
Skilsmässor där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland dagen då skilsmässan beviljades. Omfattar fr.o.m. år 2017 också skilsmässor av enkönade par.
Folkökning
Folkökningen är summan av naturlig folkökning, nettoomflyttning mellan kommuner och nettomigration. Folkökningen kan också vara negativ.
Korrigering av folkmängden
Korrigering av folkmängden är skillnaden mellan den totala förändringen och folkökningen. Korrigeringarna gäller främst korrigeringar i efterhand av fel vid behandling av flyttanmälningar.
Den totala förändringen
Totalförändringen är skillnaden mellan folkmängden under två successiva statistikperioder. I januari 2021 har totalförändringen beräknats på basis av den slutliga folkmängden för år 2020 istället för på basis av tabellens primära folkmängd. Skillnaden mellan den primära folkmängden i december och den slutliga folkmängden beror på elimineringar i den slutliga statistiken.
Folkmängd
Folkmängden vid slutet av statistikperioden.