To the Top
 1. 11lj -- Preliminära uppgifter över befolkningsstruktur efter område, 2021M01*-2021M02*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 171659 Ändrad senast: 2021-03-23

  1. Månad: 2021M01*, 2021M02*, (2)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 90 - (20)
  5. Uppgifter: Folkmängd, (1)


 2. 11lk -- Preliminära uppgifter över befolkningsförändringar efter område, 2020Q1*-2020Q4*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 134227 Ändrad senast: 2021-01-21

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (311)
  2. Kvartal: 2020Q1*, 2020Q2*, 2020Q3*, 2020Q4*, (4)
  3. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Inflyttning mellan kommuner, ..., Folkmängd (21)


 3. 11ll -- Befolkningsförändringar månadsvis, 1990M01-2021M02*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 100036 Ändrad senast: 2021-03-23

  1. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2021M02* (374)
  2. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Flyttning mellan kommuner, ..., Folkmängd (18)