Till toppen

11s8 -- Tätorter efter folkmängd och folktäthet, 2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Ahde , Ahlainen , Ahola (Posio) ,

Valda 0 Totalt 723

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Obs:

Man har korrigerat folkmängden i tabellen den 15 februari 2022.
Lokaliseringsdatan är nu motsvarande med tabellen 11s7.
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner

Tätort

Tätortsavgränsningen som görs av Finlands miljöcentral är Finlands officiella tätortsavgränsning som Statistikcentralen använder i sin statistikföring.
Som tätort definieras alla byggnadsgrupper med minst 200 invånare, där avståndet mellan byggnaderna i allmänhet inte överstiger 200 meter. Vid avgränsningen av tätorter beaktas förutom bostadsbyggnader även bl.a. byggnader som används som affärs- eller kontorsarbetsplatser och liknande. Avgränsningen av tätorter är oberoende av administrativa regionindelningar.
kb. = kyrkoby
ct. = centraltätort
stat.samh. = trakten kring stationen
okänd = inga koordinater

Uppgifter

Befolkning 31.12.

Folkmängden vid slutet av statistikperioden.

Landareal, km²

Källa: Lantmäteriverket

Folktäthet

Invånare / km²