11s7 -- Befolkning i tätorts- och glesbygdsområden kommunvis efter ålder och kön, 2019
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

Kommun och tätort

Totalt 1 749 Valda

Sök

Kön

Totalt 3 Valda

Sök

Ålder

Totalt 102 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2020-10-23
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Befolkning 31.12.:
antal
Kommande uppdatering
2021-10-22
Skapad datum
2019-11-22
Källa
Befolkningsstruktur, Statistikcentralen
Matris
032_11s7_2019
Fotnoter

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Kommun och tätort
Tätortsavgränsningen som görs av Finlands miljöcentral är Finlands officiella tätortsavgränsning som Statistikcentralen använder i sin statistikföring.
Som tätort definieras alla byggnadsgrupper med minst 200 invånare, där avståndet mellan byggnaderna i allmänhet inte överstiger 200 meter. Vid avgränsningen av tätorter beaktas förutom bostadsbyggnader även bl.a. byggnader som används som affärs- eller kontorsarbetsplatser och liknande. Avgränsningen av tätorter är oberoende av administrativa regionindelningar.
kb. = kyrkoby
ct. = centraltätort
stat.samh. = trakten kring stationen
okänd = inga koordinater
Ålder
Med ålder avses en persons ålder i hela år den sista dagen under året.
Uppgifter
Befolkning 31.12.
Folkmängden vid slutet av statistikperioden.