To the Top

11s5 -- Folkmängd månadsvis och efter område, 1990M01-2019M12
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Område
Obligatoriskt *
Månad
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

Område

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 311

Månad

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990M01 , 1990M02 , 1990M03 ,

Valda 0 Totalt 360

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
--
Slutliga uppgifter om den månadsvisa befolkningsstrukturen finns inte att tillgå enligt andra bakgrundsvariabler än dem i tabellen.
Den slutliga månadsvisa folkmängden har producerats kalkylmässigt på basis av de slutliga uppgifterna om befolkningsförändringar.
Område
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2020 i hela tidsserien. Uppgifterna om de inkorporerade kommunerna har sammanslagits. Partiella kommunsammanslagningar har inte beaktats åren före sammanslagningen.
Uppgifter
Folkmängd
Folkmängden vid slutet av perioden.