Till toppen

11rx -- Tillhörighet till religionssamfund efter ålder och kön, 1990-2020

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listanTOTALT , URSPRUNGSRELIGIONER OCH NYHEDENDOM , BUDDHISMEN ,

Valda 0 Totalt 26

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 0 Totalt 31

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Befolkningsstatistik fr.o.m. år 1750 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria:
Publikationer om Befolkningsstruktur och befolkningsförändringar i Doria (på finska)
Publikationer om Folkräkningar i Doria (på finska)

---

Religiöst samfund

Trossamfundet har bildats vid Statistikcentralen på basis av uppgift om församling. Fr.o.m. statistikåret 2019: Om personen är medlem i flera trossamfund eller församlingar, har som trossamfund valts det senaste trossamfundet.

Ålder

Med ålder avses en persons ålder i hela år den sista dagen under året.

Uppgifter

Befolkning 31.12.

Folkmängden vid slutet av statistikperioden.