To the Top

11ru -- Härkomst efter bakgrundslandskontinent och kön enligt område, 1990-2019
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Område
Härkomst
Kön
Bakgrundsland
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

Område

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 311

Optional variable

Härkomst

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Personer med finländsk bakgrund totalt , Finländsk bakgrund, inrikes född ,

Valda 0 Totalt 7

Optional variable

Kön


Valda 0 Totalt 3

Optional variable

Bakgrundsland

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.TOTALT , Finland , UTLANDET TOTALT ,

Valda 0 Totalt 9

Optional variable

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 0 Totalt 30

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Område
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2020 i hela tidsserien. Uppgifterna om de inkorporerade kommunerna har sammanslagits. Partiella kommunsammanslagningar har inte beaktats åren före sammanslagningen.
Härkomst
Härkomst och bakgrundsland har förklarats på sidan Begrepp, se länken.
Bakgrundsland
Härkomst och bakgrundsland har förklarats i Begrepp-sidan, se länken.
Stater och länder (ISO 3166).
Som klassificering efter världsdel använd Eurostats klassificering, där Cypern och Turkiet hör till Europa.
Klassificering efter världsdel innehåller Europa inte siffror om Finland.
Icke självständiga stater summerat med moderlandet.
Sudan = Sudan + Det forna Sudan
---
HDI = Indexet för mänsklig utveckling
Ranking efter land enligt HDI-index:
Forna Sovjetunionen har slagits samman till HDI-klassen Ryssland
Forna Tjeckoslovakien har slagits samman till HDI-klassen Tjeckien
Forna Jugoslavien och forna Serbien och Montenegro har slagits samman till HDI-klassen Serbien
Uppgifter
Befolkning 31.12.
Folkmängden vid slutet av statistikperioden.