To the Top

11rs -- Härkomst och bakgrundsland efter språk, ålder (1 år) och kön, 1990-2020
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Härkomst
Bakgrundsland
Språk
År
Obligatoriskt *
Ålder
Kön
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

Härkomst

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Personer med finländsk bakgrund totalt , Finländsk bakgrund, inrikes född ,

Valda 0 Totalt 7

Optional variable

Bakgrundsland

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.TOTALT , Finland , UTLANDET TOTALT ,

Valda 0 Totalt 210

Optional variable

Språk


Valda 0 Totalt 3

Optional variable

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 0 Totalt 31

Ålder

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , 0 , 1 ,

Valda 0 Totalt 102

Optional variable

Kön


Valda 0 Totalt 3

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Härkomst
Härkomst och bakgrundsland har förklarats på sidan Begrepp, se länken.
Bakgrundsland
Härkomst och bakgrundsland har förklarats i Begrepp-sidan, se länken.
Stater och länder (ISO 3166).
Som klassificering efter världsdel använd Eurostats klassificering, där Cypern och Turkiet hör till Europa.
Klassificering efter världsdel innehåller Europa inte siffror om Finland.
Icke självständiga stater summerat med moderlandet.
Sudan = Sudan + Det forna Sudan
---
HDI = Indexet för mänsklig utveckling
Ranking efter land enligt HDI-index:
Forna Sovjetunionen har slagits samman till HDI-klassen Ryssland
Forna Tjeckoslovakien har slagits samman till HDI-klassen Tjeckien
Forna Jugoslavien och forna Serbien och Montenegro har slagits samman till HDI-klassen Serbien
Språk
Språk (ISO 639-1)
Inhemska språk är finska, svenska och samiska
Ålder
Med ålder avses en persons ålder i hela år den sista dagen under året.
Uppgifter
Befolkning 31.12.
Folkmängden vid slutet av statistikperioden.