To the Top

11rm -- Språk efter kön kommunvis, 1990-2020
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Område
Språk
Kön
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

Område

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 310

Optional variable

Språk

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , INHEMSKA SPRÅK TOTALT , finska ,

Valda 0 Totalt 167

Optional variable

Kön


Valda 0 Totalt 3

Optional variable

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 0 Totalt 31

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... sekretessbelagd uppgift
Av dataskyddsskäl har celler där antalet fall efter språk kommunvis understiger 10 markerats med tre punkter.

Befolkningsstatistik fr.o.m. år 1750 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria:
Publikationer om Befolkningsstruktur och befolkningsförändringar i Doria (på finska)
Publikationer om Folkräkningar i Doria (på finska)

---
Område
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2021 i hela tidsserien. Uppgifterna om de inkorporerade kommunerna har sammanslagits. Partiella kommunsammanslagningar har inte beaktats åren före sammanslagningen.
Språk
Språk (ISO 639-1)
Inhemska språk är finska, svenska och samiska
Uppgifter
Befolkning 31.12.
Folkmängden vid slutet av statistikperioden.