11rm -- Språk efter kön kommunvis, 1990-2019
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

Område

Totalt 311 Valda

Sök

Språk

Totalt 166 Valda

Sök

Kön

Totalt 3 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 30 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2020-03-24
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Befolkning 31.12.:
antal
Kommande uppdatering
2021-03-26
Skapad datum
2019-03-29
Källa
Befolkningsstruktur, Statistikcentralen
Matris
013_11rm_2019
Fotnoter

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... sekretessbelagd uppgift
Av dataskyddsskäl har celler där antalet fall efter språk kommunvis understiger 10 markerats med tre punkter.

Befolkningsstatistik fr.o.m. år 1750 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria:
Publikationer om Befolkningsstruktur och befolkningsförändringar i Doria (på finska)
Publikationer om Folkräkningar i Doria (på finska)

---
Område
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2020 i hela tidsserien. Uppgifterna om de inkorporerade kommunerna har sammanslagits. Partiella kommunsammanslagningar har inte beaktats åren före sammanslagningen.
Språk
Språk (ISO 639-1)
Språk
Inhemska språk är finska, svenska och samiska
Uppgifter
Befolkning 31.12.
Folkmängden vid slutet av statistikperioden.