To the Top

11rl -- Språk efter ålder och kön landskapsvis, 1990-2020
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Landskap
Språk
Ålder
Kön
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

Landskap

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.HELA LANDET , MA1 FASTLANDSFINLAND , MK01 Nyland ,

Valda 0 Totalt 22

Optional variable

Språk

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , INHEMSKA SPRÅK TOTALT , finska ,

Valda 0 Totalt 167

Optional variable

Ålder

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , 0 - 4 , 5 - 9 ,

Valda 0 Totalt 17

Optional variable

Kön


Valda 0 Totalt 3

Optional variable

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 0 Totalt 31

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Befolkningsstatistik fr.o.m. år 1750 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria:
Publikationer om Befolkningsstruktur och befolkningsförändringar i Doria (på finska)
Publikationer om Folkräkningar i Doria (på finska)

---
Landskap
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2021 i hela tidsserien.
Språk
Språk (ISO 639-1)
Inhemska språk är finska, svenska och samiska
Ålder
Med ålder avses en persons ålder i hela år den sista dagen under året.
Uppgifter
Befolkning 31.12.
Folkmängden vid slutet av statistikperioden.