Till toppen

11rf -- Befolkning efter ålder (1-års) och kön regionvis enligt statistikårets områdesindelning, 2003-2020

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listanHELA LANDET , Akaa , Alahärmä ,

Valda 0 Totalt 457

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2003 , 2004 , 2005 ,

Valda 0 Totalt 18

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanTotalt , 0 , 1 ,

Valda 0 Totalt 102

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
.. uppgift kan inte förekomma Befolkningsstatistik fr.o.m. år 1750 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria:
Publikationer om Befolkningsstruktur och befolkningsförändringar i Doria (på finska)
Publikationer om Folkräkningar i Doria (på finska)

---

Kommun

I statistiken används områdesindelningen under statistikåret.
Se tabeller 'Områdesregleringar'
Pargas: Namnändring 1.1.2012 Pargas, 2009-2011 Väståboland.

Ålder

Med ålder avses en persons ålder i hela år den sista dagen under året.

Uppgifter

Befolkning 31.12.

Folkmängden vid slutet av statistikperioden.