Till toppen

11rb -- Folkmängd och förändring av folkmängd efter kön, 1750-2021

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1750 , 1751 , 1752 ,

Valda 1 Totalt 272

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
. uppgift saknas 1789-1791 Krigsåren
1808-1809 Finska kriget
1833 Koleraåret
1836 Koleraåret
1866-1868 Hungeråren
1918 Medborgarkriget
1940-1944 II världskriget
1969-1970 Emigration till Sverige

Befolkningsstatistik fr.o.m. år 1750 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria:
Publikationer om Befolkningsstruktur och befolkningsförändringar i Doria (på finska)
Publikationer om Folkräkningar i Doria (på finska)

---

Uppgifter

Befolkning 31.12.

Folkmängden vid slutet av statistikperioden.

Förändringen av folkmängden

Förändringen av folkmängden, dvs. den totala förändringen, är skillnaden mellan folkmängderna under två på varandra följande statistikperioder.