Till toppen

StatFin

 1. 11ra -- Nyckeltal för befolkningen efter område, 1990-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3272268 Ändrad senast: 2021-05-28

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., FI200 Åland (528)
  2. Uppgifter: Befolkning 31.12., Förändringen av folkmängden, Förändringen av folkmängden, %, Andel personer under 15 år, %, ..., Andel personer som bor i glesbygd, % (43)
  3. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)


 2. 11rb -- Folkmängd och förändring av folkmängd efter kön, 1750-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 36881 Ändrad senast: 2021-03-31

  1. År: 1750, 1751, 1752, 1753, ..., 2020 (271)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Befolkning 31.12., Förändringen av folkmängden, (2)


 3. 11rc -- Befolkning efter ålder (5-års) och kön, 1865-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 77068 Ändrad senast: 2021-03-31

  1. År: 1865, 1866, 1867, 1868, ..., 2020 (156)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: Totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 85 - (19)
  4. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 4. 11rd -- Befolkning efter ålder (1-års 0-112) och kön, 1972-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 103994 Ändrad senast: 2021-03-31

  1. År: 1972, 1973, 1974, 1975, ..., 2020 (49)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 112 (114)
  4. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 5. 11re -- Befolkning efter ålder (1-års) och kön områdesvis, 1972-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14311624 Ändrad senast: 2021-03-31

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 1972, 1973, 1974, 1975, ..., 2020 (49)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 6. 11rf -- Befolkning efter ålder (1-års) och kön regionvis enligt statistikårets områdesindelning, 2003-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8707032 Ändrad senast: 2021-03-31

  1. Kommun: HELA LANDET, Akaa, Alahärmä, Alajärvi, ..., Äänekoski (457)
  2. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2020 (18)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 7. 11rg -- Medborgarskap efter ålder och kön landskapsvis, 1990-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15514957 Ändrad senast: 2021-03-31

  1. Landskap: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, ..., MK21 Åland (22)
  2. Medborgarskap: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  3. Ålder: Totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 75 - (17)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  6. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 8. 11rh -- Medborgarskap efter kön kommunvis, 1990-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 35335021 Ändrad senast: 2021-03-31

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Medborgarskap: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 9. 11rk -- Finska medborgare med dubbelt medborgarskap efter ålder och andra medborgarskapet, 2000-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2412215 Ändrad senast: 2021-03-31

  1. Andra medborgarskap: TOTALT, EUROPA, Nederländerna, Albanien, ..., Okänt (207)
  2. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 85 - (87)
  5. Uppgifter: Finska medborgare med dubbelt medborgarskap, (1)


 10. 11rl -- Språk efter ålder och kön landskapsvis, 1990-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12564871 Ändrad senast: 2021-03-31

  1. Landskap: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, ..., MK21 Åland (22)
  2. Språk: Totalt, INHEMSKA SPRÅK TOTALT, finska, svenska, ..., Okänt (167)
  3. Ålder: Totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 75 - (17)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  6. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 11. 11rm -- Språk efter kön kommunvis, 1990-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 37870128 Ändrad senast: 2021-03-31

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Språk: Totalt, INHEMSKA SPRÅK TOTALT, finska, svenska, ..., Okänt (167)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 12. 11rp -- Födelseland efter ålder och kön landskapsvis, 1990-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15649297 Ändrad senast: 2021-03-31

  1. Landskap: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, ..., MK21 Åland (22)
  2. Födelseland: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  3. Ålder: Totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 75 - (17)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  6. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 13. 11rq -- Födelseland efter kön kommunvis, 1990-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 35205932 Ändrad senast: 2021-03-31

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Födelseland: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 14. 11rs -- Härkomst och bakgrundsland efter språk, ålder (1 år) och kön, 1990-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 86346654 Ändrad senast: 2021-05-28

  1. Härkomst: Totalt, Personer med finländsk bakgrund totalt, Finländsk bakgrund, inrikes född, Finländsk bakgrund, utrikes född, ..., Utländsk bakgrund, inrikes född (7)
  2. Bakgrundsland: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  3. Språk: Totalt, INHEMSKA SPRÅK TOTALT, FRÄMMANDE SPRÅK TOTALT, (3)
  4. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  5. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  6. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  7. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 15. 11rt -- Härkomst och bakgrundsland efter åldersgrupp och kön enligt landskap, 1990-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 99401286 Ändrad senast: 2021-05-28

  1. Landskap: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, ..., MK21 Åland (22)
  2. Bakgrundsland: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0 - 6, 7 - 14, 15 - 19, ..., 75 - (16)
  5. Härkomst: Totalt, Personer med finländsk bakgrund totalt, Finländsk bakgrund, inrikes född, Finländsk bakgrund, utrikes född, ..., Utländsk bakgrund, inrikes född (7)
  6. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  7. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 16. 11ru -- Härkomst efter bakgrundslandskontinent och kön enligt område, 1990-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4672576 Ändrad senast: 2021-05-28

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Härkomst: Totalt, Personer med finländsk bakgrund totalt, Finländsk bakgrund, inrikes född, Finländsk bakgrund, utrikes född, ..., Utländsk bakgrund, inrikes född (7)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Bakgrundsland: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., ANNAT ELLER OKÄNT (9)
  5. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  6. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 17. 11rv -- Härkomst och bakgrundsland efter kön kommunvis, 1990-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 35281718 Ändrad senast: 2021-05-28

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Bakgrundsland: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 18. 11rx -- Tillhörighet till religionssamfund efter ålder och kön, 1990-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 73519 Ändrad senast: 2021-03-31

  1. Religiöst samfund: TOTALT, URSPRUNGSRELIGIONER OCH NYHEDENDOM, BUDDHISMEN, HINDUISMEN, ..., UTANFÖR ETT RELIGIÖST SAMFUND (26)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: Totalt, 0 - 14, 15 - 24, 25 - 44, ..., 65 - (6)
  4. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 19. 11ry -- Civilstånd efter ålder (1-års 0-112) och kön, 1990-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 351050 Ändrad senast: 2021-03-31

  1. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 112 (114)
  2. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Civilstånd: Totalt, Ogift, Gift, Frånskild, ..., Änka/änkling efter registrerat partnerskap (8)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 20. 11rz -- Civilstånd efter ålder (1-års), efter språk och kön områdesvis, 1990-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 104670523 Ändrad senast: 2021-03-31

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  4. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  5. Språk: Totalt, INHEMSKA SPRÅK TOTALT, FRÄMMANDE SPRÅK TOTALT, (3)
  6. Civilstånd: Totalt, Ogift, Gift, Frånskild, Änka/änkling (5)
  7. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 21. 11s1 -- Medelfolkmängden efter ålder och kön områdesvis, 1981-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15397340 Ändrad senast: 2021-03-31

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. År: 1981, 1982, 1983, 1984, ..., 2020 (40)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  5. Uppgifter: Medelfolkmängd, (1)


 22. 11s2 -- Finskspråkig och svenskspråkig befolkning efter åldersgrupp och kön områdesvis, 1990-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6247621 Ändrad senast: 2021-03-31

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0 - 2, 0 - 4, 0 - 6, ..., 90 - (35)
  5. Uppgifter: Finskspråkig befolkning, Svenskspråkig befolkning, (2)


 23. 11s3 -- Befolkning efter klassificering av stads- och landsbygdsområden samt ålder och kön, 2000-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 52078542 Ändrad senast: 2021-05-28

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Klassificering av stads- och landsbygdsområden: TOTALT, STADSOMRÅDEN, Inre stadsområde, Yttre stadsområde, ..., Okänd (11)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  6. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 24. 11s5 -- Folkmängd månadsvis och efter område, 1990M01-2020M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 671781 Ändrad senast: 2021-05-28

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2020M12 (372)
  3. Uppgifter: Folkmängd, (1)


 25. 11s6 -- Tätortsgrad efter område, 2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 66818 Ändrad senast: 2020-10-23

  1. År: 2019, (1)
  2. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., FI200 Åland (530)
  3. Uppgifter: Befolkning 31.12., Befolkningen i tätorter, Befolkningen i glesbygd, Befolkningen i annat område, Tätortsgrad, % (5)


 26. 11s7 -- Befolkning i tätorts- och glesbygdsområden kommunvis efter ålder och kön, 2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1513966 Ändrad senast: 2020-10-23

  1. År: 2019, (1)
  2. Kommun och tätort: HELA LANDET, SSS .. Tätortsbefolkning, SSS .. Gesbygdsbefolkning, SSS .. Okänd, ..., 992 .. Okänd (1749)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12., (1)


 27. 11s8 -- Tätorter efter folkmängd och folktäthet, 2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 73781 Ändrad senast: 2020-10-30

  1. År: 2019, (1)
  2. Tätort: Ahde, Ahlainen, Ahola (Posio), Ahonkylä, ..., Ödkarby (724)
  3. Uppgifter: Befolkning 31.12., Landareal, km², Folktäthet, (3)