Till toppen

128v -- Befolkningsprognos 2019: Befolkning efter ålder, kön och område, 2019-2040

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listanHELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 312

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2019 , 2020 , 2021 ,

Valda 0 Totalt 22

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanTotalt , 0 , 1 ,

Valda 0 Totalt 102

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik

Område

I statistiken används områdesindelningen 1.1.2019 i hela tidsserien.

Uppgifter

Befolkning 31.12. (prognos 2019)

Folkmängden vid slutet av statistikperioden.