Till toppen

StatFin

 1. 128t -- Befolkning efter ålder och kön i olika års befolkningsprognoser, hela landet

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 385984 Ändrad senast: 2019-09-30

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2070 (56)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  4. Uppgifter: Befolkning 31.12. (faktiska siffrorna), Befolkning 31.12. (prognos 2019), Befolkning 31.12. (prognos 2018), Befolkning 31.12. (prognos 2015), (4)


 2. 128u -- Befolkningsprognos 2019: Befolkningsförändringar efter kön, hela landet, 2019-2070

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26609 Ändrad senast: 2019-09-30

  1. År: 2019, 2020, 2021, 2022, ..., 2070 (52)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Levande födda (prognos 2019), Döda (prognos 2019), Naturlig folkökning (prognos 2019), Invandring till Finland (prognos 2019), ..., Befolkning 31.12. (prognos 2019) (8)


 3. 128v -- Befolkningsprognos 2019: Befolkning efter ålder, kön och område, 2019-2040

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6436883 Ändrad senast: 2019-09-30

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. År: 2019, 2020, 2021, 2022, ..., 2040 (22)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12. (prognos 2019), (1)


 4. 128w -- Befolkningsprognos 2019: Befolkningsförändringar efter kön och område, 2019-2040

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 652804 Ändrad senast: 2019-09-30

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. År: 2019, 2020, 2021, 2022, ..., 2040 (22)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Levande födda (prognos 2019), Döda (prognos 2019), Naturlig folkökning (prognos 2019), Inflyttning till kommun (prognos 2019), ..., Befolkning 31.12. (prognos 2019) (8)


 5. 128x -- Befolkningsprognos 2019: Demografisk försörjningskvot efter område, 2019-2040

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 106539 Ändrad senast: 2019-09-30

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., FI200 Åland (531)
  2. År: 2019, 2020, 2021, 2022, ..., 2040 (22)
  3. Uppgifter: Demografisk försörjningskvot (prognos 2019), (1)


 6. 128y -- Prognos över den naturliga befolkningsutvecklingen 2019: Befolkning efter ålder, kön och område, 2019-2040

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6452801 Ändrad senast: 2019-09-30

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. År: 2019, 2020, 2021, 2022, ..., 2040 (22)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12. (prognos över den naturliga befolkningsutvecklingen 2019), (1)


 7. 128z -- Befolkningsprognos 2019: Fruktsamhetskoefficienter efter moderns ålder kommunvis, 2019-2040

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 91582 Ändrad senast: 2019-09-30

  1. Kommun: Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ..., Äänekoski (311)
  2. År: 2019-2040, (1)
  3. Ålder: 14, 15, 16, 17, ..., 50 (37)
  4. Uppgifter: Fruksamhetskoefficient, promille (prognos 2019), (1)


 8. 129a -- Befolkningsprognos 2019: Dödlighetskoefficienter efter ålder och kön kommunvis, 2019-2040

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7383598 Ändrad senast: 2019-09-30

  1. Kommun: Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ..., Äänekoski (311)
  2. År: 2019, 2020, 2021, 2022, ..., 2040 (22)
  3. Kön: Män, Kvinnor, (2)
  4. Ålder: Barn födda i år, 0, 1, 2, ..., 99 (101)
  5. Uppgifter: Dödlighetskoefficient, promille (prognos 2019), (1)


 9. 129b -- Befolkningsprognos 2019: Förväntade livslängden efter ålder och kön, 2020-2070

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22177 Ändrad senast: 2019-09-30

  1. År: 2020, 2025, 2030, 2035, ..., 2070 (11)
  2. Kön: Män, Kvinnor, (2)
  3. Ålder: 0, 1, 2, 3, ..., 99 (100)
  4. Uppgifter: Förväntade livslängden, år (prognos 2019), (1)