Till toppen

StatFin

 1. 128t -- Befolkning efter ålder och kön i olika års befolkningsprognoser, hela landet

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 859697 Ändrad senast: 2021-09-30

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2070 (64)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  4. Uppgifter: Befolkning 31.12. (faktiska siffrorna), Befolkning 31.12. (prognos 2021), Befolkning 31.12. (prognos 2019), Befolkning 31.12. (prognos 2018), ..., Befolkning 31.12. (prognos 2007) (8)


 2. 139e -- Befolkningsförändringar efter kön i olika års befolkningsprognoser, hela landet

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 86867 Ändrad senast: 2021-09-30

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2070 (64)
  2. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Invandring till Finland, ..., Befolkning 31.12. (8)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Befolkningsprognos: Faktiska siffrorna, Befolkningsprognos 2021, Befolkningsprognos 2019, Befolkningsprognos 2018, ..., Befolkningsprognos 2007 (8)


 3. 139f -- Befolkningsprognos 2021: Befolkning efter ålder, kön och område, 2021-2040

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5818332 Ändrad senast: 2021-09-30

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. År: 2021, 2022, 2023, 2024, ..., 2040 (20)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12. (prognos 2021), (1)


 4. 139g -- Befolkningsprognos 2021: Befolkningsförändringar efter kön och område, 2021-2040

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 594797 Ändrad senast: 2021-09-30

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. År: 2021, 2022, 2023, 2024, ..., 2040 (20)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Levande födda (prognos 2021), Döda (prognos 2021), Naturlig folkökning (prognos 2021), Inflyttning till kommun (prognos 2021), ..., Befolkning 31.12. (prognos 2021) (8)


 5. 139h -- Befolkningsprognos 2021: Demografisk försörjningskvot efter område, 2021-2040

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 101409 Ändrad senast: 2021-09-30

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., FI200 Åland (528)
  2. År: 2021, 2022, 2023, 2024, ..., 2040 (20)
  3. Uppgifter: Demografisk försörjningskvot (prognos 2021), (1)


 6. 139i -- Prognos över den naturliga befolkningsutvecklingen 2021: Befolkning efter ålder, kön och område, 2021-2040

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5828728 Ändrad senast: 2021-09-30

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. År: 2021, 2022, 2023, 2024, ..., 2040 (20)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12. (prognos över den naturliga befolkningsutvecklingen 2021), (1)


 7. 139j -- Befolkningsprognos 2021: Fruktsamhetskoefficienter efter moderns ålder kommunvis, 2021-2040

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 90110 Ändrad senast: 2021-09-30

  1. Kommun: Ackas, Alajärvi, Alavieska, Alavo, ..., Äänekoski (309)
  2. År: 2021-2040, (1)
  3. Ålder: 14, 15, 16, 17, ..., 50 (37)
  4. Uppgifter: Fruksamhetskoefficient, promille (prognos 2021), (1)


 8. 139k -- Befolkningsprognos 2021: Dödlighetskoefficienter efter ålder och kön kommunvis, 2021-2040

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6626303 Ändrad senast: 2021-09-30

  1. Kommun: Ackas, Alajärvi, Alavieska, Alavo, ..., Äänekoski (309)
  2. År: 2021, 2022, 2023, 2024, ..., 2040 (20)
  3. Kön: Män, Kvinnor, (2)
  4. Ålder: Barn födda i år, 0, 1, 2, ..., 99 (101)
  5. Uppgifter: Dödlighetskoefficient, promille (prognos 2021), (1)


 9. 139l -- Befolkningsprognos 2021: Förväntade livslängden efter ålder och kön, 2021-2070

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23000 Ändrad senast: 2021-09-30

  1. Kön: Män, Kvinnor, (2)
  2. Ålder: 0, 1, 2, 3, ..., 99 (100)
  3. År: 2021, 2025, 2030, 2035, ..., 2070 (11)
  4. Uppgifter: Förväntade livslängden, år (prognos 2021), (1)