To the Top

115v -- Befolkning efter socioekonomisk ställning, huvudsaklig verksamhet, kön, ålder och år, 2010-2018
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Socioekonomisk ställning
Huvudsaklig verksamhet
Kön
Ålder
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

Socioekonomisk ställning

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , 1 Företagare , 10 Jordbruks- och skogsföretagare ,

Valda 0 Totalt 23

Optional variable

Huvudsaklig verksamhet


Valda 0 Totalt 3

Optional variable

Kön


Valda 0 Totalt 3

Optional variable

Ålder

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , 0 - 17 , 18 - 24 ,

Valda 0 Totalt 9

Optional variable

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2010 , 2011 , 2012 ,

Valda 0 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Referenstidpunkten för statistiken är årets sista vecka (25-31.12.).
Tabellens uppgifter är slutgiltiga.