Till toppen

115t -- Sysselsatt arbetskraft efter yrkesgrupp (YKL 2010, nivåerna 1-2), bakgrundsland, kön och år, 2010-2019

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Yrkesgrupper totalt , 0 Militärer (Nivå 1) , 01 Officerare (Nivå 2) ,

Valda 0 Totalt 55

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Finland , Utlandet totalt ,

Valda 0 Totalt 99

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2010 , 2011 , 2012 ,

Valda 1 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Referenstidpunkten för statistiken är årets sista vecka (25.-31.12.).

Tabellens uppgifter är slutgiltiga.

Bakgrundslander har specificerats i tabellen, om antalet sysselsatt arbetskraft i bakgrundsland överstiger 99.

... sekretessbelagd uppgift