To the Top

115q -- Sysselsatta efter yrkesgrupp (YKL 2010, nivåerna 1-5), yrkeställning , kön och år, 2010-2018
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Yrkesgrupp
Yrkesställning
Kön
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 2

Yrkesgrupp

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Yrkesgrupper totalt , 0 Militärer (Nivå 1) , 01 Officerare (Nivå 2) ,

Valda 0 Totalt 1 186

Optional variable

Yrkesställning


Valda 0 Totalt 3

Optional variable

Kön


Valda 0 Totalt 3

Optional variable

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2010 , 2011 , 2012 ,

Valda 0 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Tips: Det är möjligt att filtrera yrkesuppgifterna enligt klassificeringens olika hierarkinivåer (Nivå 1, Nivå 2, ...) genom att skriva t.ex. Nivå 3 i fältet Sök.
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Referenstidpunkten för statistiken är årets sista vecka (25.-31.12).
Tabellens uppgifter är slutgiltiga.