To the Top

115p -- Inom området arbetande (arbetsplatser) efter område, pendling, utbildningsnivå, ålder och år, 1987-2018
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Område (arbetsplats)
Pendling
Utbildningsnivå
Ålder
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

Område (arbetsplats)

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 311

Optional variable

Pendling


Valda 0 Totalt 3

Optional variable

Utbildningsnivå


Valda 0 Totalt 5

Optional variable

Ålder

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , 0 - 17 , 18 - 24 ,

Valda 0 Totalt 9

Optional variable

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1987 , 1988 , 1989 ,

Valda 0 Totalt 32

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Referenstidpunkten för statistiken är årets sista vecka (25-31.12.).
I statistiken används den senaste ikraftvarande områdesindelningen.

Tabellens uppgifter är slutgiltiga.

Till följd av arbetspensionsreformen steg den nedre åldersgränsen för sysselsatta i sysselsättningsstatistiken från 15 år till 18 år. Ändringen som gjordes år 2005 syns i en minskning av de ungas sysselsättning och en ökning av antalet studerande.