To the Top

115m -- Sysselsatt arbetskraft efter område, näringsgren (TOL 2008), yrkesställning, ålder, kön och år, 2007-2018
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Område
Näringsgren
Yrkesställning
Ålder
Kön
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

Område

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 20

Optional variable

Näringsgren

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , A Jordbruk, skogsbruk och fiske , B Utvinning av mineral ,

Valda 0 Totalt 23

Optional variable

Yrkesställning


Valda 0 Totalt 3

Optional variable

Ålder

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , 18 - 24 , 25 - 34 ,

Valda 0 Totalt 7

Optional variable

Kön


Valda 0 Totalt 3

Optional variable

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 0 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Referenstidpunkten för statistiken är årets sista vecka (25-31.12).
I statistiken används den senaste ikraftvarande områdesindelningen.

Tabellens uppgifter är slutgiltiga.

Till följd av arbetspensionsreformen steg den nedre åldersgränsen för sysselsatta i sysselsättningsstatistiken från 15 år till 18 år. Ändringen som gjordes år 2005 syns i en minskning av de ungas sysselsättning och en ökning av antalet studerande.