To the Top

115l -- Inom området arbetande (arbetsplatser) efter område, sektor (Sektorindelningen 2012) och år, 2014-2018
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Område (arbetsplats)
Sektor
Utbildningsnivå
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

Område (arbetsplats)

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 20

Optional variable

Sektor

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.S0 Totalt , S1 Totala ekonomin , S11 Icke-finansiella företag ,

Valda 0 Totalt 21

Optional variable

Utbildningsnivå


Valda 0 Totalt 5

Optional variable

År

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Till det totala antalet arbetsplatser har 15 lagts till, ökningen härstammade från sektorn S2-X Utlandet och okänd. Korrigeringsdatum: 23.10.2020.
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Referenstidpunkten för statistiken är årets sista vecka (25-31.12).
I statistiken används den senaste ikraftvarande områdesindelningen.

Tabellens uppgifter är slutgiltiga.

Till följd av arbetspensionsreformen steg den nedre åldersgränsen för sysselsatta i sysselsättningsstatistiken från 15 år till 18 år. Ändringen som gjordes år 2005 syns i en minskning av de ungas sysselsättning och en ökning av antalet studerande.