To the Top

115g -- Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet, språk, yrkesställning, kön, ålder och år, 2000-2019
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Huvudsaklig verksamhet
Språk
Yrkesställning
Kön
Ålder
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

Huvudsaklig verksamhet

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Arbetskraften , Sysselsatta ,

Valda 0 Totalt 10

Optional variable

Språk

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , INHEMSKA SPRÅK TOTALT , finska ,

Valda 0 Totalt 96

Optional variable

Yrkesställning


Valda 0 Totalt 4

Optional variable

Kön


Valda 0 Totalt 3

Optional variable

Ålder


Valda 0 Totalt 4

Optional variable

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 0 Totalt 20

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
... sekretessbelagd uppgift
Referenstidpunkten för statistiken är årets sista vecka (25.-31.12).
Till följd av arbetspensionsreformen steg den nedre åldersgränsen för sysselsatta i sysselsättningsstatistiken från 15 år till 18 år. Ändringen som gjordes år 2005 syns i en minskning av de ungas sysselsättning och en ökning av antalet studerande.

Modersmålet har preciserats i tabellen, om antalet personer i medborgarskapsgruppen överstiger 99 i 2018. Då antalet personer modersmålsgruppen är färre än 100 eller informationen är okänd, finns uppgifterna i gruppen annat språk.