To the Top

115b -- Befolkningen efter område, huvudsaklig verksamhet, kön, ålder och år, 1987-2019
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Område
Huvudsaklig verksamhet
Kön
Ålder
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

Område

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 310

Optional variable

Huvudsaklig verksamhet

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Arbetskraften , Sysselsatta ,

Valda 0 Totalt 10

Optional variable

Kön


Valda 0 Totalt 3

Optional variable

Ålder


Valda 0 Totalt 4

Optional variable

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1987 , 1988 , 1989 ,

Valda 0 Totalt 33

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Referenstidpunkten för statistiken är årets sista vecka (25.-31.12).
I statistiken används den senaste ikraftvarande områdesindelningen.
Till följd av arbetspensionsreformen steg den nedre åldersgränsen för sysselsatta i sysselsättningsstatistiken från 15 år till 18 år. Ändringen som gjordes år 2005 syns i en minskning av de ungas sysselsättning och en ökning av antalet studerande.