Till toppen

StatFin

 1. 115b -- Befolkningen efter område, huvudsaklig verksamhet, kön, ålder och år, 1987-2019

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4323681 Ändrad senast: 2021-04-08

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ..., Övriga personer utanför arbetskraften (10)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 64, 65 -, (4)
  5. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2019 (33)
  6. Uppgifter: Befolkning 31.12, (1)


 2. 115c -- Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet, kön, ettårs åldersklasser och år, 1987-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 416183 Ändrad senast: 2021-04-08

  1. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ..., Övriga personer utanför arbetskraften (10)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  4. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2019 (33)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12, (1)


 3. 115d -- Befolkningen efter område, huvudsaklig verksamhet, utbildingsnivå, kön, ålder och år, 1987-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1566104 Ändrad senast: 2021-04-08

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  2. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ..., Övriga personer utanför arbetskraften (10)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå 3, 4, Lägsta högre nivå eller lägre högskolenivå 5, 6, Högre yrkeshögskoleexamen eller forskarutbildningsnivå 7, 8, Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd (5)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 64, 65 -, (4)
  6. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2019 (33)
  7. Uppgifter: Befolkning 31.12, (1)


 4. 115e -- Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet, medborgarskap, yrkesställning, kön, ålder och år, 2000-2019

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2721292 Ändrad senast: 2021-04-08

  1. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ..., Övriga personer utanför arbetskraften (10)
  2. Medborgarskap: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, Nederländerna, ..., ANNAT ELLER OKÄNT (107)
  3. Yrkesställning: Totalt, Löntagare, Företagare, Ej sysselsatta, (4)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 64, 65 -, (4)
  6. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  7. Uppgifter: Befolkning 31.12, (1)


 5. 115f -- Befolkningen efter område, huvudsaklig verksamhet, medborgarskap, kön, ålder och år, 2000-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1099646 Ändrad senast: 2020-04-08

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  2. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ..., Övriga personer utanför arbetskraften (10)
  3. Medborgarskap: MEDBORGARSKAP, TOTALT, Finland, EUROPA (exkl. Finland), AFRIKA, ..., ANNAT ELLER OKÄNT (7)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 64, 65 -, (4)
  6. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  7. Uppgifter: Befolkning 31.12, (1)


 6. 115g -- Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet, språk, yrkesställning, kön, ålder och år, 2000-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2582192 Ändrad senast: 2021-04-08

  1. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ..., Övriga personer utanför arbetskraften (10)
  2. Språk: Totalt, INHEMSKA SPRÅK TOTALT, finska, svenska, ..., Annat språk (96)
  3. Yrkesställning: Totalt, Löntagare, Företagare, Ej sysselsatta, (4)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 64, 65 -, (4)
  6. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  7. Uppgifter: Befolkning 31.12, (1)


 7. 115w -- Befolkningen efter område, huvudsaklig verksamhet, ålder (5 år), kön och år, 1987-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1146346 Ändrad senast: 2021-04-08

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  2. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Arbetskraften, Sysselsatta, Arbetslösa, ..., Övriga personer utanför arbetskraften (10)
  3. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2019 (33)
  6. Uppgifter: Befolkning 31.12, (1)


 8. 115h -- Inom området arbetande (arbetsplatser) efter område, näringsgren (TOL 2008), kön och år, 2007-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 885055 Ändrad senast: 2021-10-21

  1. Område (arbetsplats): HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Näringsgren: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., Okänd (23)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2019 (13)
  5. Uppgifter: Inom området arbetande, (1)


 9. 115i -- Sysselsatt arbetskraft efter område, näringsgren (TOL 2008), kön och år, 2007-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 910819 Ändrad senast: 2021-10-21

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Näringsgren: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., Okänd (23)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2019 (13)
  5. Uppgifter: Sysselsatta, (1)


 10. 115j -- Inom området arbetande (arbetsplatser) efter område, arbetsgivarsektor, kön och år, 1987-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 798681 Ändrad senast: 2021-10-21

  1. Område (arbetsplats): HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Arbetsgivarsektorn: Totalt, Den privata sektorn, Staten, Kommun, ..., Okänd (7)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2019 (33)
  5. Uppgifter: Inom området arbetande, (1)


 11. 115k -- Inom området arbetande (arbetsplatser) efter område, sektor (Sektorindelningen 2012) och år, 2014-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 242974 Ändrad senast: 2021-10-21

  1. Område (arbetsplats): HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Sektor: S0 Totalt, S1 Totala ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S111 Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund, ..., S2, X Utlandet och åkänd (21)
  3. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  4. Uppgifter: Inom området arbetande, (1)


 12. 115l -- Inom området arbetande (arbetsplatser) efter område, sektor (Sektorindelningen 2012) och år, 2014-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 76397 Ändrad senast: 2021-10-21

  1. Område (arbetsplats): HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  2. Sektor: S0 Totalt, S1 Totala ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S111 Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund, ..., S2, X Utlandet och åkänd (21)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå 3, 4, Lägsta högre nivå eller lägre högskolenivå 5, 6, Högre yrkeshögskoleexamen eller forskarutbildningsnivå 7, 8, Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd (5)
  4. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  5. Uppgifter: Inom området arbetande, (1)


 13. 115m -- Sysselsatt arbetskraft efter område, näringsgren (TOL 2008), yrkesställning, ålder, kön och år, 2007-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1319468 Ändrad senast: 2021-10-21

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  2. Näringsgren: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., Okänd (23)
  3. Yrkesställning: Totalt, Löntagare, Företagare, (3)
  4. Ålder: Totalt, 18 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 65 - 74 (7)
  5. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  6. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2019 (13)
  7. Uppgifter: Sysselsatta, (1)


 14. 115n -- Sysselsatt arbetskraft efter område, pendling, utbildningsnivå, ålder och år, 1987-2019

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4201380 Ändrad senast: 2021-10-21

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Pendling: Totalt, Personer som arbetar utanför sin boningskommun, Personer som arbetar inom sin bostadskommun, (3)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå 3, 4, Lägsta högre nivå eller lägre högskolenivå 5, 6, Högre yrkeshögskoleexamen eller forskarutbildningsnivå 7, 8, Ingen examen efter grundskolenivån (5)
  4. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 75 - (9)
  5. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2019 (33)
  6. Uppgifter: Sysselsatta, (1)


 15. 115p -- Inom området arbetande (arbetsplatser) efter område, pendling, utbildningsnivå, ålder och år, 1987-2019

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4129202 Ändrad senast: 2021-10-21

  1. Område (arbetsplats): HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Pendling: Totalt, Personer som arbetar inom sin bostadskommun, Personer som pendlar till området, (3)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå 3, 4, Lägsta högre nivå eller lägre högskolenivå 5, 6, Högre yrkeshögskoleexamen eller forskarutbildningsnivå 7, 8, Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd (5)
  4. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 75 - (9)
  5. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2019 (33)
  6. Uppgifter: Inom området arbetande, (1)


 16. 115q -- Sysselsatta efter yrkesgrupp (YKL 2010, nivåerna 1-5), yrkeställning , kön och år, 2010-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1121843 Ändrad senast: 2021-11-18

  1. Yrkesgrupp: Yrkesgrupper totalt, 0 Militärer (Nivå 1), 01 Officerare (Nivå 2), 011 Officerare (Nivå 3), ..., XXXXX Okänd (Nivå 5) (1188)
  2. Yrkesställning: Totalt, Löntagare, Företagare, (3)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  5. Uppgifter: Sysselsatta, Andel, %, (2)


 17. 115r -- Sysselsatta efter yrkesgrupp (YKL 2010, nivåerna 1-5), kön, ålder och år, 2010-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1118121 Ändrad senast: 2021-11-18

  1. Yrkesgrupp: Yrkesgrupper totalt, 0 Militärer (Nivå 1), 01 Officerare (Nivå 2), 011 Officerare (Nivå 3), ..., XXXXX Okänd (Nivå 5) (1188)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: Totalt, 18 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 65 - 74 (7)
  4. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  5. Uppgifter: Sysselsatta, (1)


 18. 115s -- Sysselsatta efter yrkesgrupp (AML 2010, nivåer 1-3), område, kön och år, 2010-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 483522 Ändrad senast: 2021-11-18

  1. Yrkesgrupp: Yrkesgrupper totalt, 0 Militärer (Nivå 1), 01 Officerare (Nivå 2), 011 Officerare (Nivå 3), ..., XXX Okänd (Nivå 3) (184)
  2. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  5. Uppgifter: Sysselsatta, (1)


 19. 115t -- Sysselsatt arbetskraft efter yrkesgrupp (YKL 2010, nivåerna 1-2), bakgrundsland, kön och år, 2010-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 534633 Ändrad senast: 2021-11-18

  1. Yrkesgrupp: Yrkesgrupper totalt, 0 Militärer (Nivå 1), 01 Officerare (Nivå 2), 02 Underofficerare (Nivå 2), ..., XX Okänd (Nivå 2) (55)
  2. Bakgrundsland: Totalt, Finland, Utlandet totalt, Afghanistan, ..., Övriga eller okänd (99)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  5. Uppgifter: Sysselsatta, (1)


 20. 115u -- Befolkning efter socioekonomisk ställning, område, huvudsaklig verksamhet, kön och år, 2010-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 113135 Ändrad senast: 2021-11-18

  1. Socioekonomisk ställning: SSS Totalt, 1 Företagare, 10 Jordbruks- och skogsföretagare, 20 Företagare undantag lantbruksarbetsgivare, ..., X Okänd (11)
  2. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  3. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Sysselsatta, Arbetslösa och personer utanför arbetskraften, (3)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  6. Uppgifter: Befolkning 31.12, (1)


 21. 115v -- Befolkning efter socioekonomisk ställning, huvudsaklig verksamhet, kön, ålder och år, 2010-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 101219 Ändrad senast: 2021-11-18

  1. Socioekonomisk ställning: SSS Totalt, 1 Företagare, 10 Jordbruks- och skogsföretagare, 20 Företagare undantag lantbruksarbetsgivare, ..., X Okänd (23)
  2. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Sysselsatta, Arbetslösa och personer utanför arbetskraften, (3)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 75 - (9)
  5. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  6. Uppgifter: Befolkning 31.12, (1)