To the Top

12du -- Summerat fruktsamhetstal och bruttoreproduktionstal landskapvis, 1990-2020
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Landskap
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 2

Landskap

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.HELA LANDET , MA1 FASTLANDSFINLAND , MK01 Nyland ,

Valda 0 Totalt 22

Optional variable

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 0 Totalt 31

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Landskap
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2021 i hela tidsserien.
Uppgifter
Summerat fruktsamhetstal
Det totala fruktsamhetstalet erhålls genom att sammanräkna de fruktsamhetstal som räknats för ett åldersår. Talet avser det uppskattade antal barn som kvinnan föder om fruktsamhetstalet för det aktuella året är oförändrat under kvinnans hela fruktsamhetsperiod och under förutsättningen att kvinnan i fråga inte avlider innan perioden är slut.
Bruttoreproduktionstal
Med befolkningens reproduktion avses att generationen byts. Reproduktionen mäts med bruttoreproduktionstalet eller nettoreproduktionstalet, som i allmänhet anger storleksrelationen mellan dottergenerationen och mödragenerationen. I bruttoreproduktionstalet beaktas inte fruktsamheten och dödligheten före den fruktsamma ålderns slut i mödragenerationen. Om bruttoreproduktionstalet är under ett räknat på en kvinna, är dottergenerationen mindre än mödragenerationen och mödra-generationen har inte reproducerats.