To the Top

12ds -- Fruktsamhetstal per åldersgrupp (5 år) efter moderns ålder, 1990-2020
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Moderns ålder
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 0 Totalt 31

Moderns ålder

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , 15 - 19 , 20 - 24 ,

Valda 0 Totalt 8

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Uppgifter
Fruktsamhetstal
Det allmänna fruktsamhetstalet (Ålder = Totalt) avser antalet levande födda barn per tusen kvinnor i åldern 15-49 år i medelfolkmängden.
Fuktsamhetstalet per åldersgrupp avsers antalet levandefödda barn som fötts av kvinnorna i en viss åldersgrupp per tusen kvinnor i medelfolkmängden i samma åldersgrupp.