To the Top

12dr -- Allmänt födelsetal, 1751-2020
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 4

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1751 , 1752 , 1753 ,

Valda 0 Totalt 270

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Befolkningsstatistik fr.o.m. år 1750 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria:
Publikationer om Befolkningsstruktur och befolkningsförändringar i Doria (på finska)
Publikationer om Folkräkningar i Doria (på finska)
Uppgifter
Allmänt födelsetal, promille
Det allmänna födelsetalet avser antalet levande födda per tusen personer i hela befolkningens medelfolkmängd.
Medelfolkmängd
Medelfolkmängden är medeltalet av folkmängden under två på varandra följande år.