To the Top

12dq -- Levande födda efter kön, moderns ålder (5 år) och område, 1990-2020
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Område
Moderns ålder
År
Obligatoriskt *
Kön
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

Område

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 310

Optional variable

Moderns ålder

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , 0 - 19 , 20 - 24 ,

Valda 0 Totalt 8

Optional variable

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 0 Totalt 31

Kön


Valda 0 Totalt 3

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Område
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2021 i hela tidsserien. Uppgifterna om de inkorporerade kommunerna har sammanslagits.