To the Top

12dn -- Levande födda efter kön, moderns ålder (5 år) och språk, 2000-2020
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Moderns språk
Moderns ålder
Kön
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 0 Totalt 21

Moderns språk

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , INHEMSKA SPRÅK TOTALT , finska ,

Valda 0 Totalt 131

Optional variable

Moderns ålder

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , 0 - 19 , 20 - 24 ,

Valda 0 Totalt 8

Optional variable

Kön


Valda 0 Totalt 3

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Moderns språk
Språk (ISO 639-1)
Inhemska språk är finska, svenska och samiska