To the Top

12dm -- Levande födda efter kön, ordningsnummer och moderns ålder (1 år), 1990-2020
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Moderns ålder
Kön
Barnets ordningsnummer
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 0 Totalt 31

Moderns ålder

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , 0 - 14 , 15 ,

Valda 0 Totalt 43

Optional variable

Kön


Valda 0 Totalt 3

Optional variable

Barnets ordningsnummer

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , 1 , 2 ,

Valda 0 Totalt 10

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Befolkningsstatistik fr.o.m. år 1750 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria:
Publikationer om Befolkningsstruktur och befolkningsförändringar i Doria (på finska)
Publikationer om Folkräkningar i Doria (på finska)
Barnets ordningsnummer
Alla levande födda barn som modern fött beaktas i barnets ordningsnummer