To the Top

12dk -- Levande födda efter moderns civilstånd, 1761-2020
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 4

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1761-1770 , 1771-1780 , 1781-1790 ,

Valda 0 Totalt 72

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Befolkningsstatistik fr.o.m. år 1750 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria:
Publikationer om Befolkningsstruktur och befolkningsförändringar i Doria (på finska)
Publikationer om Folkräkningar i Doria (på finska)
Uppgifter
Inom äktenskapet födda barn
Levande födda vars moder var gift då barnet föddes
Utom äktenskapet födda barn
Levande födda vars moder var inte gift då barnet föddes
Utom äktenskapet födda barn, %
Levande födda vars moder var inte gift då barnet föddes (% av alla levande födda)