Till toppen

12dk -- Levande födda efter moderns civilstånd, 1761-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1761-1770 , 1771-1780 , 1781-1790 ,

Valda 1 Totalt 72

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Befolkningsstatistik fr.o.m. år 1750 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria:
Publikationer om Befolkningsstruktur och befolkningsförändringar i Doria (på finska)
Publikationer om Folkräkningar i Doria (på finska)

Uppgifter

Inom äktenskapet födda barn

Levande födda vars moder var gift då barnet föddes

Utom äktenskapet födda barn

Levande födda vars moder var inte gift då barnet föddes

Utom äktenskapet födda barn, %

Levande födda vars moder var inte gift då barnet föddes (% av alla levande födda)