To the Top

12dj -- Levande födda efter kön, 1751-2020
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Kön
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1751 , 1752 , 1753 ,

Valda 0 Totalt 270

Kön


Valda 0 Totalt 3

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000