To the Top

121n -- Personer som ingått äktenskap efter ålder (5 år), kön och område, 1990-2019
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Område
År
Obligatoriskt *
Ålder
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 2

Område

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 311

Optional variable

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 0 Totalt 30

Ålder

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , 0 - 19 , 20 - 24 ,

Valda 0 Totalt 14

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Begreppen för äktenskap och skilmässor har ändrats år 2017, se kvalitetsbeskrivningen.
Antalet män och kvinnor som ingått äktenskap är inte samma, då antalet äktenskap, där parterna är en kvinna som är fast bosatt i Finland och en man som är fast bosatt utomlands, inte är samma som antalet äktenskap, där parterna är en man som är fast bosatt i Finland och en kvinna som är fast bosatt utomlands.
Område
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2020 i hela tidsserien. Uppgifterna om de inkorporerade kommunerna har sammanslagits. Partiella kommunsammanslagningar har inte beaktats åren före sammanslagningen.
Uppgifter
Män som ingått äktenskap, tvåkönade par
Män som bor varaktigt i Finland dagen då äktenskapet ingås (tvåkönade par).
Kvinnor som ingått äktenskap, tvåkönade par
Kvinnor som bor varaktigt i Finland dagen då äktenskapet ingås (tvåkönade par).