Till toppen

121m -- Personer som ingått äktenskap efter ålder (1-år) och tidigare civilstånd, 2006-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006 , 2007 , 2008 ,

Valda 1 Totalt 15

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 - 15 , 16 ,

Valda 0 Totalt 67

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Begreppen för äktenskap och skilmässor har ändrats år 2017, se kvalitetsbeskrivningen. Antalet män och kvinnor som ingått äktenskap är inte samma, då antalet äktenskap, där parterna är en kvinna som är fast bosatt i Finland och en man som är fast bosatt utomlands, inte är samma som antalet äktenskap, där parterna är en man som är fast bosatt i Finland och en kvinna som är fast bosatt utomlands.

Tidigare civilstånd

Klassificering av civilstånd har förklarats på sidan Begrepp, se länken.
Personer som skilt sig från registrerat partnerskap eller som blivit änkor/ änklingar har klassificerats med frånskilda och änkor/ änklingar.

Uppgifter

Män som ingått äktenskap, tvåkönade par

Män som bor varaktigt i Finland dagen då äktenskapet ingås (tvåkönade par).

Kvinnor som ingått äktenskap, tvåkönade par

Kvinnor som bor varaktigt i Finland dagen då äktenskapet ingås (tvåkönade par).