Till toppen

121f -- Ändringar i civilstånd efter månad, 1990-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Ingångna äktenskap, tvåkönade par , Skilsmässor, tvåkönade par , Ingångna äktenskap, enkönade par ,

Valda 1 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 1 Totalt 31

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Månader totalt , Januari , Februari ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Begreppen för äktenskap och skilmässor har ändrats år 2017, se kvalitetsbeskrivningen. Befolkningsstatistik fr.o.m. år 1750 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria:
Publikationer över Befolkningsstruktur och Befolkningsförändringar i Doria (på finska)
Publikationer över Folkräkning i Doria (på finska)

Uppgifter

Ingångna äktenskap, tvåkönade par

Äktenskap där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland dagen då äktenskapet ingås.

Skilsmässor, tvåkönade par

Skilsmässor där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland dagen då skilsmässan beviljades.

Ingångna äktenskap, enkönade par

Äktenskap där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland dagen då äktenskapet ingås.

Skilsmässor, enkönade par

Skilsmässor där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland dagen då skilsmässan beviljades.

Registrerat partnerskap

Registrerat partnerskap där minst den ena av parterna bor varaktigt i Finland dagen då partnerskap registreras.

Upplösta registrerat partnerskap

Upplösta registrerat partnerskap där minst den ena av parterna bor varaktigt i Finland dagen då partnerskap upplöses.

Nyblivna änkor och änklingar

Omfattar fr.o.m. år 2002 också änkor/änklingar efter registrerat partnerskap samt fr.o.m. år 2017 också änkor/änklingar efter samkönade äktenskap.