Till toppen

StatFin

 1. 121e -- Ändringar i civilstånd, 1990-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28651 Ändrad senast: 2021-06-18

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  2. Uppgifter: Ingångna äktenskap, tvåkönade par, Skilsmässor, tvåkönade par, Ingångna äktenskap, manliga par, Ingångna äktenskap, kvinnliga par, ..., Kvinnor som blivit änkor (12)


 2. 121f -- Ändringar i civilstånd efter månad, 1990-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30374 Ändrad senast: 2021-06-18

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  2. Händelsemånad: Månader totalt, Januari, Februari, Mars, ..., December (13)
  3. Uppgifter: Ingångna äktenskap, tvåkönade par, Skilsmässor, tvåkönade par, Ingångna äktenskap, enkönade par, Skilsmässor, enkönade par, ..., Nyblivna änkor och änklingar (7)


 3. 121g -- Ingångna äktenskap efter makarnas ålder, 1990-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 60750 Ändrad senast: 2021-06-18

  1. Ålder för makan/den yngre partnern: Totalt, 0 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  2. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  3. Ålder för maken/den äldre partnern: Totalt, 0 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  4. Typ av äktenskap: Totalt, Tvåkönade par, Enkönade par, (3)
  5. Uppgifter: Ingångna äktenskap, (1)


 4. 121h -- Ingångna äktenskap efter makarnas medborgarskap, 1990-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8275477 Ändrad senast: 2021-06-18

  1. Medborgarskap för makan/den yngre partnern: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  2. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  3. Medborgarskap för maken/den äldre partnern: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  4. Typ av äktenskap: Totalt, Tvåkönade par, Enkönade par, (3)
  5. Uppgifter: Ingångna äktenskap, (1)


 5. 121i -- Ingångna äktenskap efter makarnas språk, 2000-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2237537 Ändrad senast: 2021-06-18

  1. Språk för makan/den yngre partnern: Totalt, INHEMSKA SPRÅK TOTALT, finska, svenska, ..., Okänt (132)
  2. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  3. Språk för maken/den äldre partnern: Totalt, INHEMSKA SPRÅK TOTALT, finska, svenska, ..., Okänt (132)
  4. Typ av äktenskap: Totalt, Tvåkönade par, Enkönade par, (3)
  5. Uppgifter: Ingångna äktenskap, (1)


 6. 121l -- Personer som ingått äktenskap efter ålder, äktenskapets ordningsföljd och vigselsätt, 2006-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 36602 Ändrad senast: 2021-06-18

  1. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2020 (15)
  2. Ålder: Totalt, 0 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  3. Vigselsätt: Totalt, Kyrklig vigsel, Civil vigsel, Okänd, (4)
  4. Äktenskapets ordningsföljd: Totalt, 1, 2, 3+, (4)
  5. Uppgifter: Män som ingått äktenskap, tvåkönade par, Kvinnor som ingått äktenskap, tvåkönade par, (2)


 7. 121m -- Personer som ingått äktenskap efter ålder (1-år) och tidigare civilstånd, 2006-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 40990 Ändrad senast: 2021-06-18

  1. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2020 (15)
  2. Ålder: Totalt, 0 - 15, 16, 17, ..., 80 - (67)
  3. Tidigare civilstånd: Totalt, Ogift, Frånskild, Änka/änkling, (4)
  4. Uppgifter: Män som ingått äktenskap, tvåkönade par, Kvinnor som ingått äktenskap, tvåkönade par, (2)


 8. 121n -- Personer som ingått äktenskap efter ålder (5 år), kön och område, 1990-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 620344 Ändrad senast: 2021-06-18

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  3. Ålder: Totalt, 0 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  4. Uppgifter: Män som ingått äktenskap, tvåkönade par, Kvinnor som ingått äktenskap, tvåkönade par, (2)


 9. 121p -- Skilsmässor efter makarnas ålder, 1990-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 58368 Ändrad senast: 2021-06-18

  1. Ålder för makan/den yngre partnern: Totalt, 0 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  2. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  3. Typ av äktenskap: Totalt, Tvåkönade par, Enkönade par, (3)
  4. Ålder för maken/den äldre partnern: Totalt, 0 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 75 - (14)
  5. Uppgifter: Skilsmässor, (1)


 10. 121q -- Skilsmässor efter makarnas födelseland, 2006-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4019582 Ändrad senast: 2021-06-18

  1. Födelseland för makan/den yngre partnern: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  2. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2020 (15)
  3. Födelseland för maken/den äldre partnern: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  4. Typ av äktenskap: Totalt, Tvåkönade par, Enkönade par, (3)
  5. Uppgifter: Skilsmässor, (1)


 11. 121s -- Frånskilda efter äktenskapets längd och äktenskapets ordningsföljd, 2006-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23885 Ändrad senast: 2021-06-18

  1. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2020 (15)
  2. Äktenskapets längd, år: Totalt, 0, 1, 2, ..., Okänd (33)
  3. Äktenskapets ordningsföljd: Totalt, 1, 2+, (3)
  4. Uppgifter: Frånskilda män, tvåkönade par, Frånskilda kvinnor, tvåkönade par, (2)


 12. 121t -- Frånskilda efter ålder (5 år), kön och område, 1990-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 524955 Ändrad senast: 2021-06-18

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  3. Ålder: Totalt, 0 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 65 - (12)
  4. Uppgifter: Frånskilda män, tvåkönade par, Frånskilda kvinnor, tvåkönade par, (2)


 13. 121u -- Giftermålsfrekvens och skilsmässofrekvens efter ålder och kön, 1990-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 85541 Ändrad senast: 2021-06-18

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  2. Kön: Män, Kvinnor, (2)
  3. Ålder: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 70 - (13)
  4. Uppgifter: Giftermålsfrekvens, promille, Giftermålsfrekvens i första äktenskapet, promille, Omgifte, promille, Skilsmässofrekvens, promille, ..., Medelfolkmängd (icke-gifta och i icke-registrerat partnerskap) (12)


 14. 121v -- Befolkningsförändringar och folkmängden, 1749-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 55303 Ändrad senast: 2021-06-18

  1. År: 1749, 1750, 1751, 1752, ..., 2020 (272)
  2. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Flyttning mellan kommuner, ..., Folkmängd (11)


 15. 121w -- Befolkningsförändringar och folkmängden efter område, 1990-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 731968 Ändrad senast: 2021-06-18

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Inflyttning mellan kommuner, ..., Folkmängd (21)


 16. 121k -- Befolkningsförändringar månadsvis efter område, 1990M01-2020M12

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6372064 Ändrad senast: 2021-06-18

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Inflyttning mellan kommuner, ..., Folkmängd (21)
  3. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2020M12 (372)