To the Top

11ad -- Befolkningsförändringar och folkmängden, 1749-2019
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Levande födda , Döda , Naturlig folkökning ,

Valda 0 Totalt 11

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1749 , 1750 , 1751 ,

Valda 0 Totalt 271

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
. uppgift saknas
1789-1791 Krigsåren
1808-1809 Finska kriget
1833 Koleraåret
1836 Koleraåret
1866-1868 Hungeråren
1918 Medborgarkriget
1940 II världskriget
1969-1970 Emigration till Sverige

Siffrorna för åren 1891-1939 bygger på den korrigerade folkmängden i landet 1949.
Flyttning mellan kommuner 1940-1944: Statistikföringen bristfällig på grund av krigsförhållanden.

Befolkningsstatistik fr.o.m. år 1750 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria:
Publikationer över Befolkningsstruktur och Befolkningsförändringar i Doria (på finska)
Publikationer över Folkräkning i Doria (på finska)
Uppgifter
Naturlig folkökning
Naturlig folkökning, dvs. födelseöverskottet, är skillnaden mellan antalet levande födda och döda. Om antalet levande födda är färre än antalet döda, är den naturliga folkökningen negativ.
Flyttning mellan kommuner
Flyttning mellan kommuner efter områdesindelningen under statistikåret. I fråga om flyttning mellan kommuner avviker siffrorna från tabellerna över regionala befolkningsförändringar eftersom flyttningar mellan kommuner där har ändrats till att motsvara den nyaste områdesindelningen.
Nettomigration
Nettomigration är skillnaden mellan invandring och utvandring.
Ingångna äktenskap
Åren 1749-1989: Äktenskap som ingåtts av kvinnor som är fast bosatta i Finland. Fr.o.m. år 1990: Äktenskap där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland dagen då äktenskapet ingås. Omfattar fr.o.m. år 2017 också äktenskap av enkönade par.
Skilsmässor
Åren 1878-1989: Med skilsmässor avses äktenskapsskillnad som beviljats kvinnor som är fast bosatta i Finland. Fr.o.m. år 1990: Skilsmässor där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland dagen då skilsmässan beviljades. Omfattar fr.o.m. år 2017 också skilsmässor av enkönade par.
Den totala förändringen
Den totala förändringen är skillnaden mellan folkmängderna i slutet av statistikåret och föregående år.
Folkmängd
Folkmängden vid årets slut 31.12.