Till toppen

11ad -- Befolkningsförändringar och folkmängden, 1749-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Levande födda , Döda , Naturlig folkökning ,

Valda 1 Totalt 11

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1749 , 1750 , 1751 ,

Valda 1 Totalt 272

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
. uppgift saknas 1789-1791 Krigsåren
1808-1809 Finska kriget
1833 Koleraåret
1836 Koleraåret
1866-1868 Hungeråren
1918 Medborgarkriget
1940 II världskriget
1969-1970 Emigration till Sverige

Siffrorna för åren 1891-1939 bygger på den korrigerade folkmängden i landet 1949.
Flyttning mellan kommuner 1940-1944: Statistikföringen bristfällig på grund av krigsförhållanden.

Befolkningsstatistik fr.o.m. år 1750 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria:
Publikationer över Befolkningsstruktur och Befolkningsförändringar i Doria (på finska)
Publikationer över Folkräkning i Doria (på finska)

Uppgifter

Naturlig folkökning

Naturlig folkökning, dvs. födelseöverskottet, är skillnaden mellan antalet levande födda och döda. Om antalet levande födda är färre än antalet döda, är den naturliga folkökningen negativ.

Flyttning mellan kommuner

Flyttning mellan kommuner efter områdesindelningen under statistikåret. I fråga om flyttning mellan kommuner avviker siffrorna från tabellerna över regionala befolkningsförändringar eftersom flyttningar mellan kommuner där har ändrats till att motsvara den nyaste områdesindelningen.

Nettomigration

Nettomigration är skillnaden mellan invandring och utvandring.

Ingångna äktenskap

Åren 1749-1989: Äktenskap som ingåtts av kvinnor som är fast bosatta i Finland. Fr.o.m. år 1990: Äktenskap där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland dagen då äktenskapet ingås. Omfattar fr.o.m. år 2017 också äktenskap av enkönade par.

Skilsmässor

Åren 1878-1989: Med skilsmässor avses äktenskapsskillnad som beviljats kvinnor som är fast bosatta i Finland. Fr.o.m. år 1990: Skilsmässor där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland dagen då skilsmässan beviljades. Omfattar fr.o.m. år 2017 också skilsmässor av enkönade par.

Den totala förändringen

Den totala förändringen är skillnaden mellan folkmängderna under två på varandra följande statistikperioder.

Folkmängd

Folkmängden vid slutet av statistikperioden.