To the Top

11ac -- In- och utvandring efter ut- eller invandringsland, utbildningsnivå och åldersgrupp, 2005-2019
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Ut- eller invandringsland
Utbildningsnivå
Kön
Ålder
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 3

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 0 Totalt 15

Ut- eller invandringsland

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.TOTALT , EUROPA , Nederländerna ,

Valda 0 Totalt 208

Optional variable

Utbildningsnivå

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , 3 Andra stadiet , 4 Specialyrkesutbildningsnivå ,

Valda 0 Totalt 8

Optional variable

Kön


Valda 0 Totalt 3

Optional variable

Ålder

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.18 - , 18 - 24 , 25 - 34 ,

Valda 0 Totalt 8

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Ut- eller invandringsland
Stater och länder (ISO 3166).
Som klassificering efter världsdel använd Eurostats klassificering, där Cypern och Turkiet hör till Europa.
Klassificering efter världsdel innehåller Europa inte siffror om Finland.
Icke självständiga stater summerat med moderlandet.
Sudan = Sudan + Det forna Sudan
---
HDI = Indexet för mänsklig utveckling
Ranking efter land enligt HDI-index:
Forna Sovjetunionen har slagits samman till HDI-klassen Ryssland
Forna Tjeckoslovakien har slagits samman till HDI-klassen Tjeckien
Forna Jugoslavien och forna Serbien och Montenegro har slagits samman till HDI-klassen Serbien
Utbildningsnivå
I hela tidsserien används den nationella utbildningsklassificeringen som motsvarar den internationella utbildningsklassificeringen ISCED 2011.
Uppgifter
Nettomigration av finska medborgare
Nettomigration är skillnaden mellan invandring och utvandring.